Campus Setmana Santa

El Minecraft destaca com un dels jocs educatius més destacats d’aquesta dècada en la franja d’edat entre 6 als 14 anys. Amb gran repercussió tant a nivell recreacional com en les xarxes socials, però amb un gran enfocament en el nivell educacional. Aquest joc de construcció contribueix a desenvolupar la imaginació, la visió espacial, el treball col·laboratiu i la programació en un entorn amigable.

Entre les tasques a realitzar durant el curs, s’incentiva l’aprenentatge en un entorn de programació, la utilització de programari obert i d’un entorn agradable, que propicia l’estimulació d’una resposta de l’alumne perquè s’involucri en la classe i ampliï els seus coneixements intel·lectuals. L’alumne participa en l’elaboració del seu propi mapa de forma individual i després col·lectivament, aportant la seva creativitat i afegint la part educativa impartida durant el curs.

Una part del curs als alumnes se’ls imparteix Minecraft Educatiu en el qual poden desenvolupar la col·laboració, interacció i resolució de problemes en una forma dinàmica i integral. Aquesta plataforma d’aprenentatge, permet mitjançant la construcció de projectes col·laboratius el desenvolupament de diverses habilitats en un entorn original, motivant i actiu mitjançant blocs de programació.

Mitjançant blocs de 2 a 1 hora els més joves van canviant d’activitat, totes elles relacionades am el món de Star Wars. Duran a terme la realització d’un “space invaders”, crearan diversos robots inspirats amb la saga, construiran un servidor amb el seu mapa de Minecfrat o realitzaran una espasa laser.

Aquest quadre mostra la nostra activitat en un taller estàndard de 4 dies de durada (subjecte a variacions):